Aktuellt

 

OBS! Flyttad till Online med deltagande via Zoom.

Mindfulness används inom många olika områden, inom vård, hälsa, personlig utveckling mm. Det har forskats på nytta och effekter av att öva mindfulness, och det har visat sig kunna vara till hjälp för människor som upplever stress, känner oro, lider av långvarig smärta mm.

Ibland kan man få intrycket att Mindfulness har som mening att förhöja njutningen i livet, att vara mer närvarande, vara i nuet och kunna ta vara på och njuta av ögonblicket. Men som vi alla vet så är ögonblicket inte alltid njutbart, många gånger är det ganska neutralt och inte så sällan kan det även innebär upplevelser av obehag och smärta. Så vad skulle poängen då vara med att vara i ögonblicket?

Mindfulness kommer ursprungligen från buddismen och är en del av undervisningen om hur sinnet kan tränas för att frigöra sig från lidande och otillfredsställelse.

Mindfulness handlar inte bara om att vara närvarande i nuet, så som det ibland beskrivs, utan träningen att vara mer närvarande och uppmärksam i nuet har ett syfte: att odla visdom, dvs förståelse av vad som leder till ökat lidande för oss själva och andra, respektive vad som leder till en djupare glädje och tillfredsställelse. 

Du får möjlighet att prova på mindfulnessmeditation under en hel halvdag. Sittande och gående meditation bl a med fokus på närvaro i kroppen, andningen och medkänsla.

TID Lördag 25 april, kl 9.00-13.00

PLATS Online via Zoom

Kostnad 300 kr

Anmälan görs genom ett mail till gmonti.se@gmail.com.  Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor kring dagen. Kort telefonintervju innan anmälan med personer ej kända av kursledare, tid bokas via mail.

Om mig som håller i dagen; Gabriella Monti Leg psykolog sedan ca 20 år, med flera års erfarenhet av egen meditationsutövning inom den buddistiska traditionen (fr a Theravada), med längre retreater med lärare i Europa, US och Asien.