Aktuellt

 

Föreläsning / Workshop erbjuds på förfrågan

Mindfulness används inom många olika områden, inom vård, hälsa, personlig utveckling mm. Det har forskats på nytta och effekter av att öva mindfulness, och det har visat sig kunna vara till hjälp för människor som upplever stress, känner oro, lider av långvarig smärta mm.

Ibland kan man få intrycket att Mindfulness har som mening att förhöja njutningen i livet, att vara mer närvarande, vara i nuet och kunna ta vara på och njuta av ögonblicket. Men som vi alla vet så är ögonblicket inte alltid njutbart, många gånger är det ganska neutralt och inte så sällan kan det även innebär upplevelser av obehag och smärta. Så vad skulle poängen då vara med att vara i ögonblicket?

Mindfulness kommer ursprungligen från buddismen och är en del av undervisningen om hur sinnet kan tränas för att frigöra sig från lidande och otillfredsställelse.

Mindfulness handlar inte bara om att vara närvarande i nuet, så som det ibland beskrivs, utan träningen att vara mer närvarande och uppmärksam i nuet har ett syfte: att odla visdom, dvs förståelse av vad som leder till ökat lidande för oss själva och andra, respektive vad som leder till en djupare glädje och tillfredsställelse. 

Föreläsning kring mindfulness inkluderar alltid även praktiska moment där deltagarna får möjlighet att prova på mindfulnessmeditation, det kan vara genom sittande, gående, stående eller liggande meditationer med fokus på närvaro i kroppen, andning och medkänsla.

Om mig som håller i dagen; Gabriella Monti Leg psykolog sedan drygt 20 år, med flera års erfarenhet av egen meditationsutövning inom den buddistiska traditionen (fr a Theravada), med längre retreater med lärare i Europa, US och Asien.